Thông tin liên hệ

Bài 7: Vòng lặp trong PHP

Chủ nhật - 07/04/2019 22:40
1. Vòng lặp while
Vòng lặp while là vòng lặp điều kiện. Vòng lặp này sẽ tiến hành kiểm tra một hoặc một tổ hợp biểu thức điều kiện nào đó, nếu biểu thức trả về true thì bắt đầu thực hiện lệnh bên trong, sau đó tiếp tục lại kiểm tra biểu thức và thực thi lệnh nếu biểu thức đúng, cứ như thế cho tới khi biểu thức trả về false thì dừng lại và thoát khỏi vòng lặp.
Cú pháp:
<?php
while(biểu thức){
 #code thực thi
}
?>
ví dụ:
<?php
$a = 1;
while ($a <= 3) {
  echo "$a <br>";
  $a++;
}
// kết quả 
// 1
// 2
// 3
?>
Chú ý: Với vòng lặp này chúng ta cần biết điểm dừng , tức là biết chắc chắn rằng biểu thức sẽ có lúc trả về false, nếu không thì vòng lặp sẽ trở thành vô hạn.

2. Vòng lặp do…While trong PHP

Vòng lặp này sẽ thực hiện một lần câu lệnh trước một lần sau đó mới kiểm tra biểu thức điều kiện, nếu biểu thức đúng thì lại tiếp tục thực thi câu lệnh , và cứ lặp cho tới khi nào biểu thức sai thì dừng lại và thoát ra khỏi vòng lặp.
Cú pháp:
<php
do{
 code_thực_thi...
}while(biểu thức);
?>
Ví dụ:
<?php 
$a = 3;
do{
  echo $a.' ';
  $a--;  
}while($a >= 1);
// kết quả 3 2 1
?>
Lưu ý: Cũng tương tự như vòng lặp while, chúng ta cần biết chắc chắn sẽ có lúc biểu thức trả về false thì chúng ta mới sử dụng vòng lặp. So với vòng lặp while thì vòng lặp do…while sẽ nhiều hơn 1 lần thực thi câu lệnh.

3. Vòng lặp For trong PHP

Phép lặp này là phép toán gộp các tham số. Giúp người lập trình giảm thiểu thời gian phải khai báo biến và các tham số khi thực thi việc lặp dữ liệu. Chúng ta thường sử dụng vòng lặp khi biết trước số lần lặp.
Cú pháp:

<?php
for(biến_khởi_tạo; biểu_thức; tăng giảm biến chạy){
 // code_thực_thi....
}
?>
Ví dụ:

<?php
  $tong = 0;
  for ($i=0; $i < 10; $i++) { 
    $tong+=$i;
  }
  echo $tong;
?>

4. Vòng lặp foreach trong PHP

Đây là vòng lặp dành riêng cho mảng, dùng để duyệt các phần tử của mảng.

Cú pháp :

<?php
foreach ($mảng as $key => $value) {
    // code_thực_thi
}

?>
Ví dụ:
<?php
  $mang = array(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10);
  foreach ($mang as $key => $value) {
    echo "Vị trí $key có giá trị là $value";
  }
?>
Các bạn có thể làm theo các ví dụ để hiểu hơn thêm về ý nghĩa của vòng lặp trong PHP nhé.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây