Thông tin liên hệ

Bài 6: Câu lệnh điều kiện trong PHP

Chủ nhật - 07/04/2019 21:47

1. Câu lệnh điều kiện IF

Là câu lệnh điều kiện trong PHP kiểm tra một hoặc tổ hợp biểu thức điều kiện nào đó. Nếu biểu thức trả về true thì thực thi các dòng lệnh. Nếu không thì không làm gì cả.
Cú pháp:
<?php
if(điều kiện){
 // code...
}
?>
Ví dụ:
<?php
$x = 2;
if($x > 0){
echo $x . ' là số dương';
}
// kết quả : 2 là số dương
?>
2. Câu lệnh IF .. ELSE
Là câu lệnh kiểm tra một hoặc tổ hợp câu lệnh điều kiện nào đó. Nếu trả về true thì sẽ thực thi khối lệnh bao trong if , còn không thì thực thi khối lệnh được bao bởi else.
Cú pháp:
<?php
if(điều kiện){
 // code...
}else{
// code
}
hoặc
if(điều kiện):
// code ..
else:
// code ..
endif
?>
Ví dụ:
<?php
$x = -2;
if($x >= 0){
echo $x . ' là số dương';
}else{
echo $x . ' là số âm';
}
// kết quả : 2 là số âm
// Hoặc
if($x >= 0):
echo $x . ' là số dương';
else:
echo $x . ' là số â,';
endif
?>
3. Điều kiện if ... elseif ... else
Là câu lệnh kiểm tra một hoặc một tổ hợp câu lệnh điều kiện nào đó, nếu câu lệnh trả về giá trị true thì khối lệnh bên trong sẽ được thực thi.
Cú pháp
<?php
if(điều kiện){
 // code...
}elseif(điều kiện 2){
// code
}else{
// code
}
hoặc
if(điều kiện):
// code ..
elseif(điều kiện 2):
// code
else:
// code ..
endif
?>
ví dụ:
<?php
$x = 0;
if($x > 0){
echo $x . ' lớn hơn 0';
}elseif($x == 0){
echo $x . ' bằng 0';
}else{
echo $x . ' nhỏ hơn 0';
}
// kết quả : 0 bằng 0
// Hoặc
if($x > 0):
echo $x . ' là số dương';
elseif($x == 0):
echo $x . ' bằng 0';
else:
echo $x . ' là số â,';
endif
// kết quả : 0 bằng 0
?>
4. Câu lệnh switch…case
Là cú pháp kiểm tra sự thỏa mãn của tất cả  các trường hợp của biểu thức. Tương tự như elseif.
Cú pháp:

switch(Biến){
case Giá trị 1: 
// Hành động;
break;

case Giá trị 2: 
// Hành động;
break;
…
case Giá trị n: 
// Hành động;
break;

default: 
// Hành động;
}
Ví dụ: 
$bien = '+';
switch($bien){
case '+': 
echo 'đây là phép cộng';
break;

case '-': 
echo 'đây là phép trừ';
break;

case '*': 
echo 'đây là phép nhân';
break;

default: 
echo 'đây là phép chia';
}
// kết quả đây là phép cộng
Chú ý: Với mỗi case, chúng ta cần đặt break; ở cuối các câu lệnh.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây