Thông tin liên hệ

Bài 4: Kiểu dữ liệu trong php

Chủ nhật - 07/04/2019 20:48

1. Kiểu INT

  • Int là viết tắt của Integer , kiểu số nguyên
  • Không phải là số thập phân
  • Có ít nhất 1 ký tự
  • Giá trị nằm trong khoảng: -2.147.483.648 và 2.147.483.647

Khai báo biến kiểu int  :

<?php
$ten_bien = 'giá trị';
?>

Trong đó tên biến do chúng ta đặt , và giá trị là kiểu số nguyên int, không được bao quanh bởi cặp dấu nháy đơn hoặc nháy kép.

Để ép dữ liệu sang kiểu int ta sử dụng cú pháp :

<?php
(int)$ten_bien;
?>
Để kiểm tra dữ liệu có phải là kiểu int hay không ta sử dụng cú pháp :
<?php
is_int($ten_bien); hoặc is_integer($ten_bien);
?>
Nếu dữ liệu đúng là kiểu interger thì kết quả trả về true, không phải thì kết quả trả về false.
Ví dụ:
<?php
$ten_bien = 'webpow.net';
if(is_int($ten_bien)){
echo 'là số nguyên';
}else{
echo 'ko là số nguyên';
}
// kết quả : ko là số nguyên
?>
 

2. Kiểu Double

Kiểu dữ liệu doublelà kiểu số thực, là dạng số thập phân hay dạng lũy thừa.

Khai báo biến kiểu double:
 

<?php
$ten_bien= 'giá trị';
?>

Trong đó tên biến do chúng ta đặt , và giá trị là kiểu số nguyên double, không được bao quanh bởi cặp dấu nháy đơn hoặc nháy kép.

Để ép dữ liệu sang kiểu double ta sử dụng cú pháp :
 

<?php
(double)$ten_bien;
?>


Để kiểm tra dữ liệu có phải là kiểu double hay không ta sử dụng cú pháp :
 

<?php
is_double($ten_bien);
?>
Nếu dữ liệu đúng là kiểu double thì kết quả trả về true, không phải thì kết quả trả về false.

3. Kiểu Boolean

Boolean là một kiểu dữ liệu đơn giản nhất trong các kiểu dữ liệu, nó chỉ chứa 2 giá trị là đúng hoặc sai (TRUE hoặc FALSE).
Cú pháp :
<?php
$ten_bien= 'giá trị';
?>

Trong đó tên_biến là do bạn đặt, giá trị là một trong hai giá trị TRUE hoặc FALSE. Lưu ý TRUE, FALSE không phân biệt hoa thường, nghĩa là bạn gõ thế nào cũng được miễn là đúng chính tả.

Để ép dữ liệu sang kiểu boolean ta sử dụng cú pháp :

<?php
boolean)$ten_bien;
// hoặc (bool)$ten_bien;
?>
Để kiểm tra dữ liệu có phải là kiểu boolean hay không ta sử dụng cú pháp :
<?php
is_boolean($ten_bien);
?>
Nếu dữ liệu đúng là kiểu boolean thì kết quả trả về true, không phải thì kết quả trả về false.

4. Kiểu chuỗi (string)

Chuỗi hay còn gọi là string là một kiểu dữ liệu dạng một chuỗi các ký tự được chứa bên trong cặp dấu ngoặc đơn hoặc ngoặc kép.

Cú pháp :
<?php
$ten_bien= 'giá trị';
?>
Để ép dữ liệu sang kiểu string ta sử dụng cú pháp :
<?php
(string)$ten_bien;
?>
Để kiểm tra dữ liệu có phải là kiểu string hay không ta sử dụng cú pháp :
<?php
is_string($ten_bien);
?>
Nếu dữ liệu đúng là kiểu string thì kết quả trả về true, không phải thì kết quả trả về false.

5. Kiểu mảng

Mảng là kiểu dữ liệu lưu trữ nhiều giá trị trong một biến, một mảng có thể chứa một  hoặc nhiều phần tử bên trong. Chúng ta có mảng một chiều và mảng nhiều chiều. Một phần tử của mảng được xác định bởi key và value. Để khai báo một mảng ta có 4 cách :
// Cách 1
$array = array('giá trị 1', 'giá trị 2', 'giá trị 3');
// Cách 2
$array = array('key_1' => 'giá trị 1','key_4' => 'giá trị 2','key_3' =>  'giá trị 3');
// Cách 3
$array = array();
$array[] = 'giá trị 1';
$array['key_2'] = 'giá trị 2';
$array['key_3'] = 'giá trị 3';
// Cách 4
$array = [];
$array[] = 'giá trị 1';
$array['key_2'] = 'giá trị 2';
$array['key_3'] = 'giá trị 3';
Để kiểm tra dữ liệu có phải là mảng hay không ta sử dụng cú pháp :
<?php
is_array ($array)
?>
Nếu dữ liệu đúng là kiểu string thì kết quả trả về true, không phải thì kết quả trả về false.

6. Kiểu null

Null là kiểu dữ liệu đặc biệt, có giá trị duy nhất là null.

Một biến được tạo mà không có giá trị nào thì tự động được gán giá trị null.

Kiểu NULL khi ép kiểu sang kiểu INT thì bằng 0, khi ép kiểu sang kiểu chuỗi thì = rỗng, và khi ép sang kiểu boolean thì mang giá trị FALSE.

7. Kiểu Object

Object là một kiểu dữ liệu lưu trữ dữ liệu và thông tin của đối tượng.

Chúng ta sẽ tìm hiểu về kiểu dữ liệu này ở loạt bài nâng cao.

Qua bài học này chúng ta đã nắm rõ được các kiểu dữ liệu thường dùng trong php rồi nhỉ. Các bạn có thể làm thử các ví dụ để nắm rõ hơn về từng kiểu dữ liệu nhé.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây