Thông tin liên hệ

Bài 15: Tìm hiểu Cookie trong PHP

Bài 15: Tìm hiểu Cookie trong PHP

 •   08/04/2019 05:48:00 AM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Bài 14: Tìm hiểu Session trong PHP

Bài 14: Tìm hiểu Session trong PHP

 •   08/04/2019 05:26:00 AM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Bài 13: Download File trong PHP

Bài 13: Download File trong PHP

 •   08/04/2019 05:14:00 AM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
Bài 12: Upload File trong PHP

Bài 12: Upload File trong PHP

 •   08/04/2019 05:01:00 AM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
Bài 11: Thao tác với file trong PHP

Bài 11: Thao tác với file trong PHP

 •   08/04/2019 04:43:00 AM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Bài 10: Hàm trong PHP

Bài 10: Hàm trong PHP

 •   07/04/2019 11:52:00 PM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0
Hàm là một tập hợp các đoạn mã, nhằm thực thi một công việc gì đó. Các đoạn mã bên trong hàm chỉ được thực thi khi hàm đó được triệu gọi. Tức là khi bạn tạo hàm thì các đoạn mã bên trong đó sẽ không được thực thi cho đến khi hàm được triệu gọi. Trong PHP có hai loại hàm chính là : Hàm do người dùng tự định nghĩa và Hàm hỗ trợ trong PHP.
Bài 9: Mảng và các hàm xử lý mảng trong PHP

Bài 9: Mảng và các hàm xử lý mảng trong PHP

 •   07/04/2019 11:35:00 PM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
Bài 8: Các phương thức truyền dữ liệu trong PHP

Bài 8: Các phương thức truyền dữ liệu trong PHP

 •   07/04/2019 11:13:00 PM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Bài 7: Vòng lặp trong PHP

Bài 7: Vòng lặp trong PHP

 •   07/04/2019 10:40:00 PM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0
Bài 6: Câu lệnh điều kiện trong PHP

Bài 6: Câu lệnh điều kiện trong PHP

 •   07/04/2019 09:47:00 PM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
Bài 5: Toán tử trong PHP

Bài 5: Toán tử trong PHP

 •   07/04/2019 09:43:00 PM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Bài 4: Kiểu dữ liệu trong php

Bài 4: Kiểu dữ liệu trong php

 •   07/04/2019 08:48:00 PM
 •   Đã xem: 120
 •   Phản hồi: 0
Bài 3: Chuỗi trong php

Bài 3: Chuỗi trong php

 •   07/04/2019 07:51:00 PM
 •   Đã xem: 106
 •   Phản hồi: 0
Chuỗi là tập hợp một nhóm các ký tự , số, khoảng trắng, dấu ngắt được đặt trong cặp dấu nháy đơn ' ' hoặc cặp dấu nháy kép " ". Nếu bạn đã từng học qua một ngôn ngữ lập trình nào đó, thì chắc hẳn bạn cũng đã từng làm việc với chuỗi. Và chuỗi trong PHP cũng tương tự như thế.
Bài 2: Cú pháp khai báo PHP và cách sử dụng hằng và biến

Bài 2: Cú pháp khai báo PHP và cách sử dụng hằng và biến

 •   07/04/2019 07:36:00 PM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Cú pháp và ngữ nghĩa các hàm trong PHP cũng tương tự như hầu hết các ngôn ngữ lập trình khác (C, Java, Perl)
Bài 1: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình PHP và hướng dẫn cài đặt

Bài 1: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình PHP và hướng dẫn cài đặt

 •   07/04/2019 07:18:00 PM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
PHP - viết tắt hồi quy của "Hypertext Preprocessor", là một ngôn ngữ lập trình kịch bản được chạy ở phía server nhằm sinh ra mã html trên client. PHP đã trải qua rất nhiều phiên bản và được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, với cách viết mã rõ rãng, tốc độ nhanh, dễ học nên PHP đã trở thành một ngôn ngữ lập trình web rất phổ biến và được ưa chuộng.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây