Thông tin liên hệ

Tổng quan về Collections trong Java.

 •   10/06/2019 09:58:00 PM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Trong chương này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về khái niệm Collections. Như tôi đã nói trong chương trước, Collections ra đời là để khắc phục những hạn chế, nhược điểm khi sử dụng mảng để lập trình. Trong bài đầu tiên, tôi sẽ giới thiệu tổng quan về Collections trong Java và sau đó tôi sẽ lần lượt giới thiệu chi tiết về từng loại Collections trong các bài tiếp theo.

Mảng hai chiều trong Java

 •   10/06/2019 09:54:00 PM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Trong bài trước, các bạn đã được tìm hiểu về mảng một chiều trong Java. Sang bài này, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một khái niệm mảng mới phức tạp hơn mảng một chiều, đó là khái niệm mảng hai chiều trong Java. Sau khi đã nắm được phần lý thuyết tôi đã trình bày trong bài này thì tôi sẽ đưa ra một số bài tập để các bạn luyện tập.

Mảng một chiều trong Java

 •   10/06/2019 09:46:00 PM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Ở chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm mảng trong Java. Mảng trong lập trình có 2 loại đó là mảng một chiều và hai chiều. Tuy nhiên, vì hai phần này khá dài nên trong bài này tôi sẽ giới thiệu các bạn khái niệm mảng một chiều trong Java. Sang bài sau, các bạn sẽ được học về khái niệm mảng hai chiều. Cuối bài này, tôi sẽ đưa ra một số bài tập vận dụng mảng và kết hợp mảng một chiều và chuỗi để giải quyết các yêu cầu cho các bạn luyện tập.

Chuỗi (String) trong Java

 •   06/06/2019 04:27:00 AM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Trong chương này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 2 khái niệm chuỗi và mảng trong Java. Đối với các ngôn ngữ lập trình, chuỗi và mảng là 2 kiểu dữ liệu rất quan trọng. Trong bài đầu tiên của chương này, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn kiểu dữ liệu đầu tiên đó là kiểu dữ liệu chuỗi. Trong ngôn ngữ lập trình Java, chuỗi được coi là 1 dữ liệu dạng đối tượng (tức là nó có các thuộc tính và phương thức - chi tiết về đối tượng chúng ta sẽ được học trong chương Lập trình hướng đối tượng).

Từ khóa break và continue trong Java

 •   06/06/2019 03:34:00 AM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Trong bài cuối cùng của chương Vòng lặp này, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn 2 từ khóa đặc biệt đó là break và continue trong Java và ví dụ minh họa công dụng của 2 từ khóa này.
Vòng lặp for trong Java

Vòng lặp for trong Java

 •   06/06/2019 03:23:00 AM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu về cấu trúc của vòng lặp cuối cùng đó là vòng lặp for. Khác với 2 vòng lặp while và do - while (lặp với số lần chưa xác định trước) thì vòng lặp for là một cấu trúc lặp có số lần lặp được xác định trước. Sau đây chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về cấu trúc lặp này.
Vòng lặp do - while trong Java

Vòng lặp do - while trong Java

 •   05/06/2019 10:41:00 PM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Như đã nói trong bài trước, trong ngôn ngữ lập trình Java cũng như các ngôn ngữ lập trình khác thì chúng ta có 3 loại vòng lặp chính đó là while, do - while và for. Trong bài trước, tôi đã giới thiệu về vòng lặp while bao gồm cú pháp, cách sử dụng và ví dụ, bài tập vận dụng. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một loại vòng lặp khác đó là vòng lặp do - while, so sánh sự khác nhau của vòng lặp while và do - while và sau đó tôi sẽ đưa ra ví dụ minh họa cho cấu trúc này.
Vòng lặp while trong Java

Vòng lặp while trong Java

 •   05/06/2019 10:35:00 PM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Trong ngôn ngữ lập trình Java, chúng ta có 3 loại cấu trúc lặp thường gặp đó là while, do - while và for. Trong bài đầu tiên của chương này, tôi sẽ trình bày cấu trúc vòng lặp while và các vòng lặp còn lại sẽ lần lượt được trình bày trong những bài sau.
Cấu trúc rẽ nhánh switch - case trong Java.

Cấu trúc rẽ nhánh switch - case trong Java.

 •   05/06/2019 10:26:00 PM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Trong bài trước, tôi đã hướng dẫn các bạn tìm hiểu và luyện tập một số bài tập cụ thể đối với cấu trúc điều khiển if - else. Trong bài ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu một dạng khác của cấu trúc điều khiển đó là cấu trúc rẽ nhánh switch - case và vận dụng nó để giải quyết các vấn đề liên quan. Đối với các bạn đã từng học qua một ngôn ngữ lập trình nào đó thì cấu trúc này đã không còn xa lạ gì, nhưng đối với những ai muốn lấy Java làm nền tảng để lập trình thì đây là một khái niệm hết sức mới mẻ nên tôi sẽ cố gắng trình bày thật chi tiết để các bạn có thể nắm rõ cấu trúc này!
Cấu trúc điều khiển if - else trong Java

Cấu trúc điều khiển if - else trong Java

 •   05/06/2019 10:07:00 PM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Để khởi đầu cho việc làm quen với các cấu trúc điều khiển lập trình trong Java, trước hết các bạn cần hiểu qua về khái niệm khối lệnh: Khối lệnh (block) là một tập hợp các lệnh nằm trong một cặp dấu ngoặc nhọn (bắt đầu bởi dấu { và kết thúc bởi dấu }). Các khối lệnh có thể lồng nhau, tức là một khối lệnh có thể nằm bên trong một khối lệnh khác.

Các toán tử thường dùng trong Java

 •   04/06/2019 05:58:00 AM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Trong bài ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn các toán tử cơ bản (Basic Operators) trong Java. Sau đó, tôi sẽ đưa ra một ví dụ tổng hợp những gì chúng ta học từ đầu series tới giờ và có sử dụng các loại toán tử này. Trong phần bài tập, tôi cũng sẽ đưa ra một số dạng bài tập cho các bạn tham khảo.

Biến và hằng số trong Java

 •   04/06/2019 05:50:00 AM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Trong bài trước, tôi đã giới thiệu cho các bạn khái niệm về kiểu dữ liệu trong Java và 2 kiểu dữ liệu thường gặp đó là Primitive data (Kiểu dữ liệu cơ sở) và Wrapper class. Trong bài này, chúng ta sẽ đi qua hai khái niệm quan trọng khác đó là khái niệm biến (Variable) và hằng số (Constant) trong Java.
Cú pháp và quy tắc Java cơ bản

Cú pháp và quy tắc Java cơ bản

 •   04/06/2019 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một số cú pháp và quy tắc cơ bản trong Java. Đây là một bài rất quan trong, các bạn cần phải nắm rõ các quy tắc và cú pháp có trong bài viết này để có thể lập trình tốt hơn với ngôn ngữ lập trình Java.

Chương trình Java đầu tiên - HelloWorld

 •   03/06/2019 11:54:00 PM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn từng bước tạo một project trong Java thông qua chương trình HelloWorld. Đây là một chương trình rất phổ biến và tất cả các ngôn ngữ lập trình khác đều sử dụng trong bước đầu làm quen với ngôn ngữ đó. Chương trình này sẽ hiển thị ra màn hình Console dòng thông báo "Hello World". Trong bài này có sử dụng lệnh System.out.println(); để xuất thông báo ra màn hình và trong bài tiếp theo tôi sẽ nói rõ hơn về dòng lệnh này.

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình và cách sử dụng Eclipse

 •   03/06/2019 11:20:00 PM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Ở những bài trước, chúng ta đã tìm hiểu những khái niệm tổng quan, đặc điểm về ngôn ngữ lập trình Java cũng như cách cài đặt, cấu hình và thiết lập biến môi trường JDK để tiến hành lập trình với Java. Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách cài đặt, cấu hình và sử dụng Eclipse - một công cụ dùng để lập trình Java được rất nhiều lập trình viên sử dụng bởi vì Eclipse có thể chạy được trên nhiều nền tảng hệ điều hành khác nhau như Windows, Linux, Mac OS... cũng như có thể tích hợp được nhiều thư viện khác nhau phục vụ cho việc lập trình web và lập trình với cơ sở dữ liệu... Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé!
Hướng dẫn cài đặt, cấu hình và thiết lập biến môi trường cho Java

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình và thiết lập biến môi trường cho Java

 •   03/06/2019 11:16:00 PM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu những khái niệm tổng quan, đặc điểm về ngôn ngữ lập trình Java. Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách cài đặt và cấu hình môi trường JDK (Java Development Kit) để lập trình Java trên hệ điều hành Windows. Đây là một bài khá quan trọng vì khi chúng ta muốn lập trình với bất kỳ loại ngôn ngữ nào thì trước tiên chúng ta cần phải cài đặt đầy đủ và cấu hình các yếu tố cần thiết mà ngôn ngữ đó yêu cầu.

Java là gì? Giới thiệu ngôn ngữ Java

 •   03/06/2019 11:09:00 PM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Trong bài đầu tiên về series tự học Java cơ bản (Java Core) này, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về khái niệm Java là gì, sự hình thành của ngôn ngữ này, vì sao ngôn ngữ này lại được đặt tên là Java? Bên cạnh đó, bài viết này cũng sẽ lần lượt giới thiệu những đặc điểm cơ bản và ứng dụng của ngôn ngữ Java và các Platform cơ bản của ngôn ngữ lập trình Java.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây